Property Management Solutions, s.r.o.

Služby

Plná škála služeb na podporu celkové výnosnosti nemovitosti

Pronájem kanceláří a obchodních prostor

Nájemní smlouvy a související dokumentace

Předávání pronajatých jednotek a úprava jednotek pro nájemce

Inkaso, fakturace a kalkulace nájemného a poplatků za služby

Vyúčtování poplatků za služby

Monitoring a řízení subdodavatelů služeb technické správy

Řízení záruk a pojištění

Marketing a propagace

Ocenění nemovitosti

Vztahy s nájemci